Suomeksi | På svenska

 

En Dag På Brandstationen-evenemanget

En Dag På Brandstationen är ett riksomfattande evenemang som ordnas årligen och riktar sig till hela familjen. Evenemanget arrangeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, lokala räddningsförbund, lokala räddningsverk och ett stort antal brandkårer i hela landet. Dessutom stöds evenemanget av Brandskyddsfonden. Syftet är att upplysa finländare om risker i anknytning till brandsäkerhet, förebyggande verksamhet och agerande vid olyckor.

 

Vi gör en trygg jul tillsammans! 

Årets 2012 tema är ”Vi gör en trygg jul tillsammans!”. Jämfört med det totala antalet bränder är december vinterperiodens(oktober–mars) farligaste månad. Det är viktigt att vara omsorgsfull och försiktig, eftersom det finns många faktorer som orsakar fara under jultiden som att uppvärmningsperioden inleds, ökad användning av ljus och tillredning av julmat.

En Dag På Brandstationen 2012 inleder den riksomfattande Brandsäkerhetsveckan. Temat för veckan är omsorgsfullhet och försiktighet så att en eldsvåda inte antänds hemma. Under veckan kommer man med hjälp av olika exempel att påminna om varje enskild människas möjlighet att i sitt eget hem medverka till att man med sin egen verksamhet inte orsakar bränder. Dessa saker och exempel har lyfts fram som ämnen för En Dag På Brandstationens uppgiftskontroller: