Suomeksi | På svenska

Rädda sig i mörker/rök

Verkligheten vid en brand är svart. Bränder i hemmen sker oftast på natten, alltså när det är mörkt. En brand producerar alltid rök som hindrar sikten och är lamslående och farligt att inandas. Att rädda sig i mörker eller rök är verkligen svårt!

Grundreglerna är att undvika att gå in i ett rökfyllt utrymme och att man rör sig lågt undan röken. Om det finns rök i trappuppgången ska man ta skydd i bostaden och larma hjälp. Om det brinner i ett rum kan man försöka begränsa brandens spridning genom att stänga dörrar och fönster.

Du kan märkbart förbättra säkerheten för dig och för dina närmaste genom att se till ett det går att rädda sig.

Bekanta er hemma tillsammans med följande ställen och vägar, så att varje familjemedlem känner till och kan dem:

utrymninsvägar

reservvägar (dörrar, fönster, balkong och steger; obs. man får inte hoppa från balkongen)

hinderfria utrymningsvägar

samlingsplats.

Repetera följande saker tillsammans:

om elden är lös, varna de som är i fara

om möjligt, försök med förstahandssläckning eller begränsa brandens spridning genom att stänga dörrar och fönster

avlägsna dig omedelbart från ett utrymme där det finns rök

gå inte i ett utrymme där det finns rök (t.ex. trappuppgång), använd reservutgång eller rädda dig till balkongen eller ett annat utrymme inomhus

använd aldrig hissen vid en brand

man ska röra sig lågt eller krypa undan röken

larma hjälp från en säker plats.