Päivitetty 15.11.2011

 

Päivä Paloasemalla -kampanjan sammutuspeitteen suojuksen tuunauskilpailun säännöt


Järjestäjätahot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 11, 02520 Helsinki       
Jäljempänä "Järjestäjä"

If Vahinkovakuutus Oy
Niittyportti 4, 00025 IF

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt lukuun ottamatta niitä järjestäjän palveluksessa ja kampanjan ohjausryhmässä olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.

Kilpailuaika
Kilpailuun voi osallistua 1.11.-29.12.2011 välisenä aikana. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet -osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.  Kilpailuun osallistuvat kuvat tarkistetaan ennen julkaisemista, ja asiattomia kuvia ei julkaista.

Kuinka osallistua kilpailuun
Kilpailuun osallistutaan internetissä paivapaloasemalla.fi -sivustolla. Kilpailija lähettää sivuston kautta kuvan suunnittelemastaan sammutuspeitteen suojuksesta. Hän jättää sivustolle yhteystietonsa. Yhteystietojen jättäminen ja valokuvan lähettäminen sammutuspeitteen suojuksesta toimii kisaosallistumisena.

Palkintoina kilpailussa on kaksi kappaletta kotipalokunnan perustamispakettia, johon kuuluu polkupaloauto, käsisammutin ja sammutuspeite. Yhden paketin arvo on noin 300 euroa.

Toisen palkinnon voittajasta päättää palokuntanaisista muodostuva raati; toisesta palkinnosta palokuntien varhaisnuorista koostuva raati.

Palkinnon toimitustavasta sovitaan voittajien kanssa.

Omaa sammutuspeitteen suojussuosikkiaan voi äänestää internetissä paivapaloasemalla.fi -sivustolla. Äänestys ei vaikuta kilpailun lopputulokseen.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa.
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Arpajaisvero/vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Osallistujien yhteystiedot
Kilpailuun osallistujien yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen eikä niitä käytetä markkinointi- tms. tarkoituksiin.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

Valokuvien käyttöoikeudet
Kilpailuun osallistuja luovuttaa käyttöoikeuden valokuvaan sammutuspeitteen suojuksesta kilpailun järjestäjälle. Kuvia voidaan käyttää ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Valokuvan lähettäjä vastaa valokuvan tekijänoikeuksista.
 

Sääntöjen muutosoikeus
Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
If Vahinkovakuutus Oy
Helsingissä 20.9.2011Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Ratamestarinkatu 11

00520 Helsinki

Puh. 09 476 112

spekinfo@spek.fi

Rekisterin nimi:

Päivä Paloasemalla -sammutuspeitteen tuunauskilpailun osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kilpailun yhteydessä annettuja tietoja käytetään vain voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen sekä tilastoimiseen. Kilpailuun osallistuneiden yhteystiedot hävitetään palkintojen toimittamisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Päivä Paloasemalla –sammutuspeitteen tuunauskilpailuun osallistuneiden nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja kilpailuvastaukset.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Osallistujarekisteritiedot kerätään paivapaloasemalla.fi -sivustolla annetuista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin asiaankuulumattomat henkilöt tai tahot eivät pääse niihin käsiksi.