Suomeksi | På svenska

En räddningsplan för familjen

När ni utarbetar en säkerhetsplan för hemmet, ta åtminstone följande saker i beaktande:

  • Bekanta er med utrymningsvägarna: gå igenom alla dörrar, fönster och utrymningsstegar samt balkongen.
  • Bekanta er med utrymningsvägarna också i mörkret.
  • Man måste också se till att det inte finns hinder på utrymningsvägarna och att man kan använda utrymningsvägarna utan nyckel.
  • Lär även barnen känna till utrymningsvägarna.
  • Kom överens om återsamlingsplatsen.
  • Håll släckredskapen i skick och öva användningen av dem.
  • Lär er nödnumret 112 och hur man larmar efter hjälp.
  • Kom överens om arbetsfördelningen: vem larmar efter hjälp och vem tar hand om dem som behöver hjälp?
  • Gå regelbundet igenom räddningsplanen för hemmet.

 

Ladda ner en broschyr (pdf)