Suomeksi | På svenska

Skräckplatser
i köket

Köket är hemmets hjärta och centrum för många slags sysslor. Köket är tyvärr även den plats där en brand i hemmet ofta får sin början. Kökets trivsel och säkerhet förbättras betydligt då man sköter om elapparaternas skick och håller spisens omgivning ren. Spisbrand är hemmets vanligaste elapparatbrand. Orsaken är oftast att spisen glömts på eller kopplats på av misstag. Lägg alltså aldrig antändningsbart material ens på en kall spis eller i närheten av den, för att ett barn eller ett sällskapsdjur kan stöta till den så att strömmen går på.

Ett klart tecken på fara är om säkringen går alltför ofta. Låt alltid reparera felaktiga elapparater utan dröjsmål! Säkerheten för hemmets elapparater kan man öka med timer, automatiska strömbrytare och övrig säkerhetsutrustning för hemmet.

Säkerheten i köket ökar också om man ska ar en släcknings lt eller annan förstahandssläckare och övar kunskaper i förstahandssläckning. Släcknings lten är e ektiv vid släckning av mindre bränder, man kan till exempel linda in en brödrost i den och bära ut den om den börjar osa. Varje kock vet att en fettbrand alltid släcks genom kvävning med släcknings lt eller kastrullocket, aldrig med vatten.

Det lönar sig att granska följande saker i samband med att köket städas:

rengöring av spis äktens fettfilter

spisens och dess omgivnings
renlighet

kontroll av diskmaskinens vattenslangar (kom också ihåg vattenvakten)

dammsugning bakom och ovanpå kylskåp/frys

kontroll av elapparaternas skick (hela ledningar och brytare, renlighet, funktionsskick).