Suomeksi | På svenska

Brandvarnarens
underhåll

Ta 112-minnesregeln till hjälp: kontrollera brandvarnaren den 11:e varje månad, byt batteri 11.2! Byt omedelbart batteri om varnaren börjar pipa för sig själv. Även brandvarnare föråldras, så pensionera en gammal brandvarnare och ska a en ny istället.

Ansvaret för anska ning och underhåll av en brandvarnare hör lagstadgat till den som bor i lägenheten. För varje våning och varje påbörjad 60 m² behövs en brandvarnare. Vi rekommenderar att brandvarnare placeras på varje våning, i varje sovrum och längs med utrymningsvägen. Brandvarnaren fastsätts i taket, varifrån den bäst reagerar på rök. Förutom att brandvarnaren är standardutrustning i hemmet är den det också i fritidsbostaden och båten. Visste du att det även finns resebrandvarnare?

En fungerande brandvarnare reagerar på röken och ljudet väcker även den som sover. Då larmet går kan det ännu vara möjligt att utföra förstahandssläckning. Det viktigaste är ändå att brandvarnaren ger tid att rädda sig.

Kontrollera hemma/i fritidsbostaden att

brandvarnarna är i
funktionsskick

brandvarnarne finns i tillräckligt antal

brandvarnarna har placerats rätt

hemma finns reservbatteri.

 

Kom också ihåg grannhjälp. Hjälp en bekant som behöver hjälp med brandvarnarens underhåll.